O NÁS

Spoločnosť

V-Elektra Slovakia, a.s.

bola založená v roku 2004 ako dcérska spoločnosť nemeckého koncernu OstElektra GmbH. Od začiatku svojej činnosti patríme k aktívnym hráčom na trhu s elektrickou energiou, optimalizujeme cezhraničné toky elektrickej energie so všetkými susednými krajinami – Česká republika, Maďarsko, Poľsko. Spoločnosť si vytvorila stabilnú pozíciu na trhoch V4, čo nám umožnilo od roku 2006 rozšíriť svoju pôsobnosť aj o dodávky elektriny koncovým odberateľom v Českej a Slovenskej republike. V tomto období sa na Slovensku iba začali objavovať alternatívni dodávatelia elektriny. Stabilná pozícia v cezhraničných obchodoch, vlastné portfólio v každej z krajín V4 a skúsenosti s dodávkami koncovým odberateľom zabezpečujú vysokú flexibilitu v prístupe k oprávneným odberateľom s možnosťou individuálnych riešení, samozrejmosťou je bezplatné energetické poradenstvo pre našich klientov.

Etablovanosť na veľkoobchodnom trhu dokladá i fakt, že forwardové ceny pre Českú republiku, Slovensko, Poľsko i Maďarsko na dennej bázi od našej spoločnosti preberajú také spoločnosti ako Reuters a ICIS Heren.

Rok 2010 bol pre našu spoločnosť významným medzníkom, po 7 rokoch úspešného pôsobenia v rámci holdingu S4E Group, GmbH došlo k zmene vlastníckej štruktúry, keď novým vlastníkom sa v septembri stala spoločnosť Energy Trading Company. S touto zmenou prichádza i vyššia aktivizácia spoločnosti v sektore dodávok koncovým zákazníkom v Čechách i na Slovensku, s čím súvisí aj rozšírenie portfolia o komunálny sektor. Začali sme vytvárať sieť regionálnych zástupcov a v oblasti nákupu elektriny mimo doposiaľ využívaných optimalizačných nástrojov spoločnosť zaviedla i využívanie štruktúrovaných a technicky zdokonalených produktov.

Okrem sektoru koncových zákazníkov sa naša spoločnosť v tomto roku výraznejšie začala zaoberať obchodovaním elektriny z obnoviteľných zdrojov – bioplynových, fotovoltaických a malých vodných elektrární, čo prináša nemalé synergické efekty aj pre koncových zákazníkov spoločnosti V-Elektra.

Dodávky elektriny koncovým zákazníkom, ďalšie zdokonaľovanie na poli obnoviteľných zdrojov, aktívne obchodovanie na veľkoobchodnom trhu s využitím cezhraničných možností optimalizácie, skúsenosti s obchodovaním štruktúrovaných produktov a v neposlednom rade prepracovaný systém risk-managementu – to sú základné stavebné kamene pre ďalšie budovanie serióznej, dlhodobo úspešne fungujúcej spoločnosti. V roku 2012 sme rozšírili svoje portfólio aj o dodávky zemného plynu.

Za ekonomické výsledky roku 2013 bola V-Elektra Slovakia vyhodnotená Národným informačným strediskom Slovenskej republiky, a.s. ako BONITNÝ PODNIK. Spoločnosti bola udelená PEČAŤ BONITY, ktorú získalo z 224.000 hodnotených komerčných subjektov slovenskej ekonomiky len 1,2% podnikov.

Za rok 2014 bola V-Elektra Slovakia vyhodnotená Národným informačným strediskom Slovenskej republiky, a.s. ako SPOĽAHLIVÝ PARTNER VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ. Spoločnosti bola udelená PEČAŤ SPOĽAHLIVOSTI, ktorú získalo zo 14 724 dodávateľov verejných obstarávaní 9,8% vysoko hodnotených podnikov.
V-Elektra Slovakia dodržiava štandardy kvality za dodávku elektriny i plynu a s ním súvisiace poskytované služby v súlade so zákonom.

Naši klienti o nás