KONTAKT

Poruchová linka

Stredné Slovensko

Elektrina:  0800 159 000

Plyn:  0850 111 727

PREDSEDA
PREDSTAVENSTVA

Ing. Igor Zumrik

+421 434 260 112

i.zumrik@v-elektra.com.

PODPREDSEDA
PREDSTAVENSTVA

Ing. Ladislav Bekéni

+421 434 260 112

l.bekeni@v-elektra.com

DOZORNÁ RADA

Ing. Juraj Ondrejka
Ing. Tomáš Sýkora
Ing. Jana Bekéniová

+421 434 260 118

+421 905 882 795

j.ondrejka@v-elektra.com

ADMINISTRATÍVA

Financie a platby
Miroslava Junasková

+421 434 260 116

m.junaskova@v-elektra.com

Administratíva
Renáta Kubisová

+421 434 260 112

r.kubisova@v-elektra.com

Administratíva
Bc. Marta Frolová

+421 434 260 124

m.frolova@v-elektra.com

SÍDLO
SPOLOČNOSTI

V-Elektra Slovakia, a.s.

Moyzesova 17
036 01 Martin
Slovenská Republika

Tel: +421 434 260 112
Fax: +421 434 260 117
E-mail: v-elektra@v-elektra.com

IČO: 36421693
IČ DPH: SK2021864900
EIC: 11XV-ELEKTRA-SK3

Call Centrum

+421 43 4260 112

KONCOVÍ
ZÁKAZNÍCI

Ing. Juraj Ondrejka
Obchodník - elektrina

+421 434 260 118

+421 905 882 795

j.ondrejka@v-elektra.com

Mgr. Benita Kunčárová
Obchodník - plyn

+421 434 260 119

+421 907 896 500

b.kuncarova@v-elektra.com

VEĽKOOBCHOD

Ing. Juraj Ondrejka
Obchodník - elektrina

+421 434 260 118

+421 905 882 795

j.ondrejka@v-elektra.com

Monika Osadská
Obchodník

+421 434 260 114

+421 918 810 998

m.osadska@v-elektra.com

REGIONÁLNI ZÁSTUPCOVIA

Mgr. Vlastimil Balija
Východné Slovensko

+421 907 468 848

v.balija@v-elektra.com

V -ELEKTRA SLOVAKIA

KONTAKTNÝ FORMULÁR

    Title